Oferta wyceny nieruchomości

W ramach naszej oferty proponujemy profesjonalną obsługę w zakresie wyceny różnego rodzaju nieruchomości zarówno gruntowych niezabudowanych, jak i zabudowanych. Szacujemy również wartość budynków handlowych, biurowych, magazynowych i przemysłowych. Każdy przeprowadzany przez nas proces poprzedzony jest wnikliwą analizą rynku, wizją lokalną, oceną zużycia fizycznego, funkcjonalnego i środowiskowego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi, które dodatkowo wzbogacone są dokumentacją fotograficzną. Podczas opracowywania wyceny i analizy jej wyników, przekazujemy Klientowi sugestie i wnioski, które może wykorzystać we własnej ostatecznej decyzji, tak aby zamierzony efekt finansowy był dla niego jak najbardziej korzystny. Służymy fachowym doradztwem z branży na każdym etapie naszych działań, w związku z czym nasi kontrahenci otrzymują w pełni profesjonalną obsługę. W przypadku wyceny nieruchomości niezbędne jest dostarczenie między innymi numeru księgi wieczystej, wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej.

Oferta obejmuje wycenę (kliknij w rodzaj wyceny, aby zobaczyć potrzebne dokumenty):

nieruchomości gruntowych niezabudowanych
pdf Dokumenty potrzebne do wyceny:
Wycena gruntu: budowlanego, przemysłowego, inwestycyjnego, rolnego, przemysłowego

– numer księgi wieczystej
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku braku jakiegokolwiek ww. dokumentu skontaktuj się z nami.

nieruchomości gruntowych zabudowanych
pdf

Dokumenty potrzebne do wyceny: Wycena budynków mieszkalnych

– numer księgi wieczystej
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
– projekt architektoniczno-budowlany lub inwentaryzacja budynku
– dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona

W przypadku braku jakiegokolwiek ww. dokumentu skontaktuj się z nami.

nieruchomości lokalowych
pdf

Dokumenty potrzebne do wyceny: Wycena budynków: handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych

– numer księgi wieczystej
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
– projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
– dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona
– informacje o wysokości podatku od nieruchomości
– informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
– informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
– informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku
– informacje na temat wynajętej powierzchni
– wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp

W przypadku braku jakiegokolwiek ww. dokumentu skontaktuj się z nami.

nieruchomości komercyjnych
pdf

Dokumenty potrzebne do wyceny: Wycena budynków: handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych

– numer księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
– projekt architektoniczno
– budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
– dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
– informacje o wysokości podatku od nieruchomości
– informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
– informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
– informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku – informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

nieruchomości leśnych

Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami

nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami
nieruchomości gruntowych zabudowane obiektami zabytkowymi
Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami