Oferta wyceny służebności

Służebność gruntowa to prawo związane z własnością nieruchomości, które stanowi jej część składową. Oferujemy wycenę służebności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie numeru księgi wieczystej działki służebnej, wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej. Wycena służebności służy między innymi ustaleniu: wartości danej nieruchomości, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wysokości podatku od darowizny i spadku.

Oferta obejmuje wycenę (kliknij w rodzaj wyceny, aby zobaczyć potrzebne dokumenty):

służebności gruntowych

Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami