Nasze uprawnienia

Cenimy profesjonalizm, w związku z czym nasz zespół tworzą wyłącznie doświadczeni fachowcy z pasją i zaangażowaniem w swoją pracę. Posiadamy uprawnienia między innymi w zakresie szacowania nieruchomości (także dla potrzeb sektora bankowego), szacowania wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, a także wyceny przedsiębiorstw. Wyróżnia nas przede wszystkim otwartość na indywidualne sprawy naszych Klientów. Dzięki niej możemy dogłębnie poznać daną kwestię i sporządzić profesjonalną wycenę majątkową. Przygotowywane przez nas szacowanie nieruchomości odbywa się z uwzględnieniem między innymi ksiąg wieczystych oraz wypisów z rejestru gruntów. Wieloetapowa praca obejmuje również badanie wycen transakcyjnych obiektów podobnych do wycenianych oraz potencjał ekonomiczny regionu i danego sektora nieruchomości. Wszystkie czynności przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów. Zapraszamy do obejrzenia naszych certyfikatów i świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY

Posiadamy wszystkie uprawnienia i certyfikaty, które są wymagane, aby móc sporządzać operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości, łącznie z certyfikatem wydanym przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych na wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowej, co oznacza, że sporządzane przez nas operaty są honorowane przez wszystkie banki udzielające kredytów hipotecznych!