Oferta obejmuje wycenę (kliknij w rodzaj wyceny, aby zobaczyć potrzebne dokumenty):

nieruchomości gruntowych niezabudowanych
pdf Dokumenty potrzebne do wyceny:
Wycena gruntu: budowlanego, przemysłowego, inwestycyjnego, rolnego, przemysłowego

– numer księgi wieczystej
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

nieruchomości gruntowych zabudowanych
pdf

Dokumenty potrzebne do wyceny: Wycena budynków mieszkalnych

– numer księgi wieczystej
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
– projekt architektoniczno-budowlany lub inwentaryzacja budynku
– dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona
– umowa przedwstępna sprzedaży

nieruchomości lokalowych
pdf

Dokumenty potrzebne do wyceny: Wycena budynków: handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych

– numer księgi wieczystej
– wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
– projekt architektoniczno
– budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
– dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
– informacje o wysokości podatku od nieruchomości
– informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
– informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
– informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku
– informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

nieruchomości komercyjnych
pdf

Dokumenty potrzebne do wyceny: Wycena budynków: handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych

– numer księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
– projekt architektoniczno
– budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
– dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
– informacje o wysokości podatku od nieruchomości
– informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
– informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
– informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku – informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

nieruchomości leśnych

Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami

służebności gruntowych

Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami

nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami
nieruchomości gruntowych zabudowane obiektami zabytkowymi
Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami
ograniczonych praw rzeczowych

Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami

służebność, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
pdfDokumenty potrzebne do wyceny:
Wycena służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

– numer księgi wieczystej działki służebnej
– wypis z rejestru gruntów dla działki służebnej
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej
– zaświadczenie o przeznaczeniu działki służebnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– mapa z projektem przebiegu szlaku służebności

przedsiębiorstw
Dokumenty ustalane są indywidualnie. Skontaktuj się z nami
Cele wyceny nieruchomości: kupno/sprzedaż, podział majątku, darowizna, postępowanie spadkowe, aport, opłacalność inwestycji, zabezpieczenie, przygotowanie do postępowania sądowego, odszkodowanie, opłaty adiacenckie, renta planistyczna, użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych, ustanawianie służebności itp.
Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.