Oferta obejmuje wycenę (kliknij w rodzaj wyceny, aby zobaczyć potrzebne dokumenty):

nieruchomości gruntowych niezabudowanych
nieruchomości gruntowych zabudowanych
nieruchomości lokalowych
nieruchomości komercyjnych
nieruchomości leśnych
służebności gruntowych
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
nieruchomości gruntowych zabudowane obiektami zabytkowymi
ograniczonych praw rzeczowych
służebność, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
przedsiębiorstw
Cele wyceny nieruchomości: kupno/sprzedaż, podział majątku, darowizna, postępowanie spadkowe, aport, opłacalność inwestycji, zabezpieczenie, przygotowanie do postępowania sądowego, odszkodowanie, opłaty adiacenckie, renta planistyczna, użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych, ustanawianie służebności itp.
Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.