Jesteśmy jedną z tych firm, która trwa nieprzerwanie od 2001 roku i wychodząc naprzeciw potrzebom rynku prowadzi działalność obejmującą szeroko pojętą problematykę rzeczoznawstwa. Podstawowym zakresem działalności naszej firmy jest wycena nieruchomości oraz szeroko rozumiane doradztwo na rynku nieruchomości. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie wyceny między innymi:

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena gruntu),
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
  • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych),
  • nieruchomości komercyjnych (handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych),
  • wyceny przedsiębiorstw,
  • szacowania wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. „mienie zabużańskie”),
  • wyceny ograniczonych praw rzeczowych oraz innych praw związanych z nieruchomościami.

Podstawowym obszarem naszych działań jest powiat nowosądecki oraz powiaty sąsiednie, jednakże na życzenie zrealizujemy także zlecenie na terenie całej Polski.

Posiadamy długoletnie doświadczenie, a z naszych usług korzystają zarówno klienci indywidualni jak i instytucjonalni, w tym: banki, instytucje finansowe, kancelarie prawne, sądy, komornicy, przedsiębiorstwa, organy administracji rządowej i samorządowej, deweloperzy oraz inwestorzy prywatni.

Lider naszego zespołu posiada stosowne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz biegłego sądowego.

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, wynikające z przepisów prawa.

Zapraszamy do współpracy z naszą Firmą!